• Παραμορφώσεις άκρου ποδός

  • Βλαισός μέγας δάκτυλος (κότσι)
  • Γαμψοδακτυλία